thep hinh thep hinh

Ống đen D113.5 x 3.0

  • Giá 13.500 VNĐ
  • Giá khuyến mại 13.500 VNĐ
  • Hãng sản xuất Thép Hòa Phát
  • Độ dài (m) 6
  • Trọng lượng (km) 49.05
  • Giá chưa VAT (Đ/Kg) 13,500
  • Tổng giá chưa VAT 662,175
  • Giá có VAT (Đ/Kg) 14,850
  • Tổng giá có VAT 728,393

Ống đen D113.5 x 3.0

Sản Phẩm Liên Quan

Ống đen D126.8 x 3.2

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D126.8 x 3.0

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D126.8 x 2.8

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D126.8 x 2.5

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D126.8 x 2.3

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D126.8 x 2.0

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D126.8 x 1.8

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D113.5 x 3.2

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D113.5 x 2.8

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D113.5 x 2.5

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D113.5 x 2.3

Giá: 13.500 VNĐ

Ống đen D113.5 x 2.0

Giá: 13.500 VNĐ