thep hinh thep hinh

Bản mã, C, U, Z dập (lốc)

Thép U lốc (dập)

Giá: 11.500 VNĐ

Thép Z lốc (dập)

Giá: 12.500 VNĐ

Bản mã các loại

Giá: 13.500 VNĐ

Thep U dap 2
Thep U dap 1
xà gồ Z
ban-ma