thep hinh thep hinh

Tin tức

Tôn, thép Việt Nam đối mặt với nguy cơ từ tranh chấp thương mại (08/06/2015)

Tôn, thép Việt Nam đối mặt với nguy cơ từ tranh chấp thương mại (08/06/2015)

Thị trường thép Việt Nam những năm qua còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp ngành thép Việt Nam đã và đang tích cực đẩy mạnh xuất khẩu, tìm hướng tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại vấp phải "rào cản" khi nhiều sản phẩm tôn, thép từ Việt Nam bị áp dụng các biện pháp phòng vệ … Đọc Thêm