thep hinh thep hinh

Ống đen D126.8 x 2.5

  • Giá 13.500 VNĐ
  • Giá khuyến mại 13.500 VNĐ
  • Hãng sản xuất Thép Hòa Phát
  • Độ dài (m) 6
  • Trọng lượng (km) 45.98
  • Giá chưa VAT (Đ/Kg) 13,500
  • Tổng giá chưa VAT 620,730
  • Giá có VAT (Đ/Kg) 14,850
  • Tổng giá có VAT 682,803

Ống đen D126.8 x 2.5Ống đen D126.8 x 2.5

Sản Phẩm Liên Quan