thep hinh thep hinh

Ống đen D126.8 x 3.0

  • Giá 13.500 VNĐ
  • Giá khuyến mại 13.500 VNĐ
  • Hãng sản xuất Thép Hòa Phát
  • Độ dài (m) 6
  • Trọng lượng (km) 54.96
  • Giá chưa VAT (Đ/Kg) 13,500
  • Tổng giá chưa VAT 741,960
  • Giá có VAT (Đ/Kg) 14,850
  • Tổng giá có VAT 816,156

Ống đen D126.8 x 3.0

Sản Phẩm Liên Quan